Verder College Nederland

Verder College Nederland

Het Verder College is in 2014 ontstaan als vertaling van het Recovery College model uit het Verenigd Koninkrijk. De methodiek maakt een transformatie mogelijk van dagbesteding naar (100% peersupport) herstelgerichte activiteiten. De methodiek sluit naadloos aan op de transformatie-ambities van gemeenten en het ontwikkelen van een GGZ vriendelijke gemeente

Het Verder College ondersteunt zelfregie-centra en cliëntinitiatieven (en diens naasten) om zelf aan de slag te gaan met het opzetten van een herstelcollege. Van elkaar leren, het dagelijks leven als oefening; in een gelijkwaardige context waarin coaches de studenten ondersteunen in hun eigen route naar herstel. Ze draagt tevens bij aan het scheppen van basisvoorwaarden vanuit de Wet verplichte GGZ, de verdere inbedding van mensen vanuit beschermd wonen en levert preventieve (normaliserend) ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Hiermee ligt de weg open naar nieuwe manieren van ontwikkelen voor mensen met een psychiatrische achtergrond.  

Landelijke ondersteuning van lokale initiatieven wordt via particuliere fondsen (naasten) bekostigd. De informatie en ondersteuning is dus gratis. Aan de bovenkant van de website is een voorbeeld te downloaden van een seizoensprogramma vanuit de regio zuid oost Brabant uit 2015. We ondersteunen als samenwerkingspartner  de Nieuwe GGZ. 

 

 

 

Succesvol Transformeren van de GGZ

Nederland zit midden in de transformatie van de zorg. Ook de visie op passende ondersteuning voor mensen met een psychiatrische achtergrond van professionals in het sociaal domein en de GGZ, is drastisch aan het veranderen. Cliënten en hun naasten zijn het eens over deze noodzakelijke transformatie maar de GGZ sector komt maar moeizaam in beweging. Het is tijd om het anders te gaan doen. Op naar een GGZvriendelijkegemeente!

Stigmatisering en angst moeten plaats maken voor begrip en solidariteit. Financieel gedreven organisaties zullen naar de achtergrond moeten verdwijnen. Ervaringsdeskundigen en andere professionals die werken vanuit compassie en liefdevolle verbindingen, moeten weer ruimte krijgen om menselijke oplossingen te vinden. De menselijke maat zal weer dienen als kompas in plaats van bureaucratische beslommeringen.

Gemeenten spelen een cruciale rol in deze transformatie. Zij dienen immers, met maatschappelijke partners, voorwaarden te scheppen om mensen geborgenheid te laten ervaren in wijk, stad en dorp. Veel gemeenten staat het water echter aan de lippen en weten niet goed waar ze moeten beginnen om hun rol in deze verandering te kunnen oppakken. Binnen de GGZ is de atmosfeer gespannen omdat de huidige organisatievorm niet goed aan sluit op deze ontwikkelingen.

De volgende veranderingen (ambulantisering van de GGZ) dienen verder vorm te krijgen:

  • doordecentraliseren van regie op de ondersteuning van mensen in beschermd wonen;
  • implementatie van de nieuwe Wet verplichte GGZ (vervanger BOPZ);
  • transformatie van individuele begeleidingsvormen naar herstel-academies en participatie;
  • creëren van werkkansen en passende herstelgerichte activiteiten;
  • informatievoorziening en steunpunten (lotgenotencontact) voor cliënten én hun naasten (KOPP);
  • meldpunt en ondersteuning met personen met (acuut) verward gedrag

De afgelopen jaren hebben o.a. initiatieven als Enik Recovery College, Herstelhotel Weet, De Stadskamer Doetinchem, IGPB Amsterdam, Nei Skoen Helmond op eigen kracht al bewezen dat herstelgerichte GGZ door middel van zelfregiecentra echt werkt.

Landelijke ondersteuning vanuit het Verder College van lokale initiatieven wordt via particuliere fondsen (naasten) bekostigd. De informatie en ondersteuning is dus gratis.

We ondersteunen als het initiatief ggzvriendelijkegemeente en zijn als samenwerkingspartner betrokken bij de Nieuwe GGZ. 

Herstellen doe je thuis

Het inzetten van de methodiek van het Verder College heeft als doel om herstelgerichte ondersteuning en kleinschalige zorg slim te organiseren, zo lokaal mogelijk. Herstellen doe je namelijk dichtbij huis. Wij ondersteunen belangenloos cliëntinitiatieven bij het opzetten van hun herstelplaats! Het Verder College geeft regelmatig presentaties binnen de GGZ, aan adviesraden, gemeenteraden en wethouders Sociaal Domein. 

Contactformulier

Meer weten? Neem contact met ons op via het contactformulier.
Of mail ons op: (Please enable JavaScript to view this email address)